CITÁTY MEGAMIX 

 

 • Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál. (Aaron Hass)
 • Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že nejsem lhostejný vašemu srdci. (Théodore De Banville
 • Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. (Seneca)
 • Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. (Hans Urs Von Balthasar)
 • Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. (Elbert Hubbard)
 • O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností. (Robert Fulghum)
 • Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. (Seneca)

- - -

 • První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. (Ben Stein)
 • Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky. (Oesch)
 • Těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl. (Fridtjof Nansen)
 • Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. (L. N. Tolstoj)
 • Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. (Johann Wolfgang von Goethe)
 • Člověk není vždycky tak odolný vůči slovům, jak by si přál a jak by bylo pro život zapotřebí. (Karl Kraus)
 • Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. (čínské)

- - -

 • Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy. (R. W. Emerson)
 • Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. (Immanuel Kant)
 • Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život. (Oscar Wilde)
 • Jediná věc, která se v životě dá změnit je budoucnost. (Jan Mühlfait)
 • Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky. (Kierkegaard)
 • Pro optimisty není život problémem, ale pokaždé znovu řešením. (Marcel Pagnol)
 • Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. (H. Ch. Andersen)

- - -

 • Jestliže někdo mluví o Bohu, ale nemá rád jiného člověka pouze pro rozdílnost rasy nebo barvy, buďte ujištěni, že ještě žije v temnotě. (Paul Brunton)
 • Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. (George Bernard Shaw)
 • Člověk je odpuzován od situace, která pro něj znamená velké soužení, do situace, která nabízí menší soužení, nikdy naopak. (Abraham Twersky)
 • Naše myšlenky jsou semena, která vzklíčí a vyrostou z nich skutky. (Bill Perkins)
 • Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. (Seneca)
 • Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. (Cicero)
 • Kdo Ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách Tvých. (Thomas Mann)

- - -

 • Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami. (W. Vegelweide)
 • Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. (Euripidés)
 • Lež je jako sněhová koule - čím déle ji válíš, tím je větší. (Luther)
 • Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit. (G. B. Shaw)
 • Dnes je první den zbytku Vašeho života.
 • Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit.
 • To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme. John (Lubbock)

- - -

 • Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. (Whitney Young)
 • Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. (G.B.Shaw)
 • Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? (M.S.Peck)
 • Nestěžujte si na to co nemáte... Radujte se z toho, co máte. (H.S.Judd)
 • Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. (Oscar Wild)
 • Když si přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. (Konfucius)
 • Nedívej se – mohl bys vidět. Neposlouchej – mohl bys slyšet. Nepřemýšlej – mohl by ses něco naučit. Nerozhoduj se – mohl by ses rozhodnout špatně. Nechoď – mohl bys upadnout. Neměň se – mohl by ses změnit k lepšímu. Nežij – mohl bys zemřít.

 

 

 

Anketka

Jsi:

Optimista (12)
40%

Realista (14)
47%

Pesimista (4)
13%

Celkový počet hlasů: 30