Citáty o přátelství 

 

 

 • Láska může zemřít na pravdu, Přátelství na lež. (Bonnard)
 • Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.
 • Opravdové přátelství je jako světluška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma.
 • Přítel je někdo, před kým můžete myslet nahlas... (Emerson)
 • Přítel je člověk, který zná tvoji minulost, věří ve tvou budoucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes.
 • Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
 • Přítel je ten, kdo zůstává, když všichno odcházejí...

- - -

 • Kdo hledá přítele bez chyb, zůstane bez přítele.
 • Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
 • Přátelství je jako nit, která když se přetrhne, dá se sice navázat, ale uzel zůstane!
 • Přátelství násobí radost a dělí žalost. (Francis Bacon)
 • Přátelství je vždy prospěšné, zatímco láska často zraňuje. (Seneca)
 • Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. (Seneca)
 • Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš (Albert Einstein)

- - -

 • Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! (Božena Němcová)
 • Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem. (Jean-Baptiste Alphonse Karr)
 • Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno (George Washington)
 • Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem. (Joseph Joubert)
 • Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. (Ralph Waldo Emerson)
 • Kdo je to přítel? Jedna duše ve dvou tělech. (Aristotelés)
 • Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele. (Francis Bacon)

- - -

 • Kdo odsoudí svého bližního, může se zmýlit. Kdo mu však odpustí, ten se nikdy nemýlí. (Karl Heinrich Waggerl)
 • Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. (Cicero)
 • Opravdové přátelství je vzácné, tak jako každou hodnotu je třeba jej objevit, ochraňovat a živit. Přátelství vyžaduje vůli, čas, trpělivost a citlivost, ale všechno úsilí, jakkoliv velké, stojí za to, protože opravdový přítel s námi nesdílí pouze štěstí a úspěchy, nýbrž především naše bolesti a zklamání. Praví přátelé, které často objevíme až ve chvíli nouze, nás provázejí svou tichou, ale stálou přítomností a dovedou nezaujatě a nesobecky poradit. Kdo má přátele, kteří si zasluhují toho jména, není nikdy úplně sám a necítí se opuštěný. (Wilhelm Műhs)

 

Přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem! Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.

Jakub 4:4 (Bible)

 

 

Anketka

Máš opravdového přítele?

Ano!!! (29)
73%

Myslím... (7)
18%

Ne, nemám (4)
10%

Celkový počet hlasů: 40