Doba je vážná...

25.04.2010 18:50

 

...na tom se, myslím, všichni shodneme. Hlavou mi letí spousty myšlenek o varováních pro dnešní dobu a nevím, co z toho zde zachytit.. Takže své postřehy shrnu, snad alespoň trochu srozumitelně...

Nevěřící to mají zlé, neboť palba nejistotou a strachem dnešní doby má stále více obětí. Smutné ale je, že jsem svědkem úpadku i mnoha věřících. Satan úspěšně boří naše vztahy, "jistoty" a sny a my mu podléháme... vždyť rezignovat "na život" je tak snadné... a Bůh přece slíbil, že nás nikdy neopustí... ale pozor, tím odcházíme my od Něj! A dokud se sami nerozhodneme vrátit se z5, nebude nám pomoci... 

Stáváme se obětmi satanových střel strachu, závisti, smutku, hořkosti, neodpuštění, nevíry, zklamání, závislosti, apatie... to jsou pasti, v nichž zůstáváme zaklíněni a nedovolují nám postupovat dál za Bohem. Ale je psáno:

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 Korintským 10:13)

Z toho chápu, že mě zasahují jen střely, kterým Bůh dovolí, aby mne zasáhly a je pouze na mě, jestli jim podlehnu, nebo zabojuju. A proto:

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát (Efezským 6:11,13)

Nádherným příkladem by nám mohl být Jób, který přišel o vše a nepřestal věřit Hospodinu, nebo Josef jenž byl zrazen vlastní rodinou, prodán do otroctví, nespravedlivě uvezněn... trpěl celých 13 let! A to i přesto, jaká měl zaslíbení... neměl snad on "právo" zanevřít za Boha? Ale vydržel! (představ si ty stovky hodin ve vězení, kdy jeho myslí určitě také proletěla spousta PROČ. Nevím, zda-li bych sám vydržel alespoň půl roku) TAKŽE ať už se děje cokoli, mějme na vědomí, že se to děje proto, že to Bůh dopustil. A dopustil to proto, že nás zná lépe než my sami sebe a proto ví, že právě tolik jsme schopni unést

Celý příspěvek by se asi dal shrnout těmito třemi verši:

Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás VYVEDL KE SVOBODĚ. (Žalm 66:10-12)