Nutné pro život...

31.05.2010 23:56

 

Měl jsem připravený rozsáhlý článek... ale byl nepřehledný a možná i zavádějící... tak to zkrátím jen na podstatné.

Už jsem se už zmínil, že to co se děje kolem nás, chápu znaky poslední doby. Nepochybuji, že náš úhlavní nepřítel už učinil maximální potřebná opatření za účelem nakrást co nejvíc ovcí do svého ovčince, což pro nás znamená ještě důsledněji respektovat varování, jenž nám jsou dána v Bibli, nepodceňovat, nepokoušet...

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
1 Petrův 5:8

A tím se dostávám k tématu - jak tedy přežít a vytrvat?

Stejně jako satan zesiluje útok, tak my bychom měli zesílit obranu a protiútok.

Představ si, že je válka. Byl/a jsi vyslán/a do boje "muž proti muži"... a nepřítel stále zesiluje útok. Najednou je to dva i víc proti jednomu, proti tobě. Co s tím?

  • bojovat dál a věřit - ano, víra přemáhá svět a dá-li Pán, přežiješ bez úhony. Ale nevsázel bych na to, člověk je tvor slabý. Víra občas zakolíše a...? (tím nechci říct, že sám člověk nemúže přežít. Může, ale většinu doby bude spíš v obraně. Jenomže naše poslání je útok!)
  • bojovat ve vícero lidech (myšleno 3 a víc - ve dvou to taky není ideální, sice si kryjete záda, ale když jeden upadne, druhý musí bojovat za dva, což je mnohem těžší než bojovat jen za sebe)

Často potkávám bojovníky, kteří upadají a nechápou proč?! Někteří jsou už v (zdánlivě) bezvýchodné situaci. Snaha je, víra je, upřímnost je... tak kde je chyba?

Je to tím, že bojujou sami! Chodí sice do sboru, na skupinky, mládeže... což je dobře, ale tam se život s Bohem bere spíše obecně, kolektivně... zatímco každý má navíc ještě ty svoje soukromé boje.

V poslední době prožívám, že pro život (tedy nejen obranu = přežívání) je nutné sjednotit se s několika dalšími lidmi - přáteli - se kterými si vzájemně ZCELA důvěřujeme a nic nemusíme skrývat (ideálně muži s muži a ženy se ženami) Čili mít takovou "skupinku intimity". S každou slabinou se svěřit, prodiskutovat a společně se za ni modlit a vzájemně se podporovat

Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu:
Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!
Kazatel 4:9,10

Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou,

(1 Tesalonickým 5:11)

 

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.

(Jakubův 5:16)

To je ve zkrácené verzi asi tak vše. Pokud máš zájem o rozvedení tohoto tématu (důvody, výhody, nevýhody), napiš. Můžem podebatovat, nebo to tu dodám...

 

Nemáš takové přátele? NEZOUFEJ je stále čas začít takovéto vztahy pěstovat!

Několik moudrých rad ZDE

Nic není nemožné, stačí jen opravdu chtít a nenechat se zastavit viz ZDE

 

Anketka

Souhlasíš...?

Ano (4)
100%

Ne zcela (0)
0%

Ne (0)
0%

Ještě jsem nad tím nepřemýšlel/a (0)
0%

Celkový počet hlasů: 4