Tak jde čas...

21.04.2010 23:26

 

Už jsou to 4 dny, co jsem sem hodil poslední příspěvek... Ano, čas je relativní pojem. Přesto že má každá minuta 60 vteřin, stejně se jedna nekonečně vleče a druhá jako nic uteče... snad jednou pochopíme, jak to ten Bůh dělá

Zadal jsem ono slovíčko do vyhledávače v Bibli a vypadlo mi několik zajímavých veršů:

Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? (Lukáš 12:56)
Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď! (2 Korint 6:2)

Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. (Efezským 5:16)

Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. (Galatským 6:10 )
A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. (Římanům 13:11)
"Čas se naplnil - Boží království je blízko... (Marek 1:15)

Myslím, že je toho víc než dost... na zamyšlení...a uvědomění si, že už jde opravdu o krk! A proto:

  ...Čiňte pokání a věřte evangeliu!"  (Marek 1:15)