Kázání k poslechu

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.  (Zjevení)

 

CB Třinec Sosna   -   Kázání
CB Třinec lištná   -   Kázání
CB NG Třinec Lyžbice   -   Kázání
 
Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.
Bůh dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl.
A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo.
Trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují.
Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.
(1 Korintským 12:12, 18, 20, 26, 27)