Mudrc a učeň

Mudrc a učeň

 

Byl jednou jeden mladý muž, který se přestěhoval do jeskyně v horách, aby se tam učil u mudrce.

Učedník se chtěl naučit všechno, co bylo možné poznat.

Mudrc mu nosil stohy knih.

Než odešel z jeskyně, poprášil vždy učedníkovi ruku svědivým práškem.

Každé ráno se mudrc vrátil do jeskyně, aby zkontroloval učedníkovy pokroky.

"Už ses naučil všechno, co lze poznat?" zeptal se mudrc.

A učedník každé ráno odpověděl stejně: "Ne, ještě ne."

 Mudrc pak poprášil učedníkovu ruku svědivým práškem a odešel.

Stejný scénář se opakoval celé měsíce.

 

Jednoho dne vstoupil mudrc do jeskyně, ale než mohl položit svou otázku, učedník natáhl ruku, uchopil váček s práškem a hodil ho do ohně. 

                  "Blahopřeji," řekl k učedníkovu velkému údivu mudrc.

                     "Složil jsi zkoušku. Nyní víš vše, co potřebuješ znát."

                             ¨Jak to?" zeptal se učedník.

"Naučil ses, že nemusíš čekat, až se naučíš všechno, abys zvládl udělat něco dobrého," odvětil.

"A také ses naučil, jak získat kontrolu nad svým životem a zastavit to svědění.